Tjugum kyrkje, Balestrand. Foto: J. Risa

Vår visjon: "Å dele den gode skatten"

(jf. 2.Tim 1,14)

Balestrand sokn har same grenser som Balestrand kommune. Balestrand sokneråd er einaste sokneråd i kommunen og har dermed både soknerådsfunksjon (ansvar for det kristelege livet i soknet) og fellesrådsfunksjon (ansvar for tilsette, økonomi, kyrkjebygg og kyrkjegardar). Balestrand sokneråd er valt av medlemene i Balestrand kyrkjelyd.

Siste nytt

Kyrkjelydsbladet

Alle utgåvene av Kyrkjelydsbladet for Balestrand frå dei siste åra

Fast gjevarteneste

Vi treng faste gjevarar til kyrkjelydsarbeidet og kyrkjestova.

Årsrapport 2016 for Balestrand sokn

Her kan du lese Balestrand sokneråd sin Årsrapport 2016 v.1.1 for Balestrand...

Gudstenester framover