Balestrand sokn - Balestrand kyrkjelyd > Forside

Tjugum kyrkje, Balestrand. Foto: J. Risa

Vår visjon: "Å dele den gode skatten"

(jf. 2.Tim 1,14)

Balestrand sokn ligg frå 1.1.2020 i nye Sogndal kommune. Balestrand sokneråd vert då eit av seks sokneråd i kommunen og endrar status til å "berre" ha soknerådsfunksjon med ansvar for det kristelege livet i soknet medan nye Sogndal kyrkjelege fellesråd tek over ansvaret for tilsette, økonomi, kyrkjebygg og gravplassar. Balestrand sokneråd er valt for perioden 2019-2023 av medlemene i Balestrand kyrkjelyd.

Siste nytt

Heimeside på flyttefot

I samband med samanslåing av fellesråd, vil Balestrand sokn snart få nye nettsi...

Kyrkjelydsbladet

Les SISTE kyrkjelydsblad her: Alle utgåvene av Kyrkjelydsbladet for Balestra...

Nye Balestrand sokneråd har konstituert seg

Det nyvalde soknerådet for perioden 2019-2023 er i funksjon frå 1. november 201...

Soknerådsvalet 2019 - resultat

Sjå resultat og kandidatkåring ved val av Balestrand sokneråd 2019-2023

Resultat frå fasteaksjonen 2019

Totalt kom det inn 23.837 kroner i Balestrand, 17,75 kr per innbyggar og 2,76 p...

Årsrapport 2018 for Balestrand sokn

Her kan du lese Balestrand sokneråd sin Årsrapport 2018 v.1.0 for Balestrand...

Gudstenester framover