Friluftsgudsteneste på Stølsberg, Vetlefjorden, Balestrand i 2014. Foto: J. Risa

Vår visjon: "Å dele den gode skatten"

(jf. 2.Tim 1,14)

Balestrand sokn har same grenser som Balestrand kommune. Balestrand sokneråd er einaste sokneråd i kommunen og har dermed både soknerådsfunksjon (ansvar for det kristelege livet i soknet) og fellesrådsfunksjon (ansvar for tilsette, økonomi, kyrkjebygg og kyrkjegardar). Balestrand sokneråd er valt av medlemene i Balestrand kyrkjelyd.

Siste nytt

Kyrkjelydstur 7-9.sept 2018

Påmelding til kyrkjeverje Jostein Risa. Kontaktinfo:  /Om-oss/Tilsette

Årsrapport 2017 for Balestrand sokn

Her kan du lese Balestrand sokneråd sin Årsrapport 2017 v.1.0 for Balestrand...

Kyrkjelydsbladet

Alle utgåvene av Kyrkjelydsbladet for Balestrand frå dei siste åra

Samanslåing i 2020

Balestrand går frå 1.1.2020 inn i nye Sogndal kyrkjelege fellesråd.

Fast gjevarteneste

Vi treng faste gjevarar til kyrkjelydsarbeidet og kyrkjestova.

Gudstenester framover