Balestrand sokn - Balestrand kyrkjelyd > Forside

NY HEIMESIDE ETTER KOMMUNESAMANSLÅING

Etter kommunesamanslåinga pr 1.1.2020  har Balestrand sokn frå 20.02.2020 nye nettsider under www.sogndal.kyrkja.no.

Balestrand sokneråd er eit av seks sokneråd i Sogndal kommune og endrar status til å "berre" ha soknerådsfunksjon med ansvar for det kristelege livet i soknet medan nye Sogndal kyrkjelege fellesråd tek over ansvaret for tilsette, økonomi, kyrkjebygg og gravplassar.

Ein kan gå inn via hovudsida www.sogndal.kyrkja.no, men kan også kome direkte til Balestrand sine sider ved å gå til http://sogndal.kyrkja.no/balestrand.  T.d. vil alle utgåver av "Kyrkjelydsbladet for Balestrand" frå 2008 framleis ligge tilgjengeleg som pdf for nedlasting.

MERK at mykje av stoffet på desse gamle heimesidene er utdatert, t.d. kyrkjegardsvedtekter og påmeldingar til dåp og vigsle.

Siste nytt

Konfirmasjonar er utsette til oktober 2020

Det er no bestemt at alle konfirmasjonar i Sogndal kommune vert utsette til okt...

Kyrkja i Balestrand nett no

Informasjon frå Balestrand sokneråd, diakoniutvalet og soknepresten i Balestran...

Alle gudstenester og samlingar er avlyste

Etter at regjeringa har innført nye, strenge, nasjonale tiltak for å unngå spre...

Ny heimeside

Etter kommune-samanslåing har Balestrand sokn frå 20.02.2020 nye nettsider unde...

Kyrkjelydsbladet

Les SISTE kyrkjelydsblad her: Alle utgåvene av Kyrkjelydsbladet for Balestra...

Nye Balestrand sokneråd har konstituert seg

Det nyvalde soknerådet for perioden 2019-2023 er i funksjon frå 1. november 201...

Gudstenester framover


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort