Årsrapport 2016 for Balestrand sokn

02.03.2017

Årsrapport 2016 for Balestrand sokn

Her kan du lese Balestrand sokneråd sin Årsrapport 2016 v.1.1 for Balestrand sokn som var vedteken av soknerådet i møtet 28.februar 2017.
Årsrapporten var lagt fram for kyrkjelyden i årsmøtet i Nesse sambrukshus sundag 5.mars etter gudstenesta kl.17.00 og er korrigert til v.1.1 etter gode innspel frå kyrkjelyden i møtet.
Hovudendringar:
a) Kap 3.2: Lagt til nokre deltakartal for kontinuerlege tiltak i trusopplæringa
b) Kap 5.2: Lagt inn 2016-tal i nedre del av tabellen med gudstenestestatistikk.