Balestrand sokn - Balestrand kyrkjelyd > Artiklar > Nyheter
Resultat frå fasteaksjonen 2019

07.04.2019

Resultat frå fasteaksjonen 2019

Totalt kom det inn 23.837 kroner i Balestrand, 17,75 kr per innbyggar og 2,76 prosent meir enn i 2017,  sjå fasteaksjonen.no.

 

 «Gje eit liv med reint vatn» var temaet for årets aksjon der det vart fokusert på at ureint vatn tek livet av fleire enn krig og konflikt. I Balestrand kom det inn 20.557 kr i bøssene på aksjonsdagen 9. april og vi slo dermed fjorårets bøsseresultat med 72 kroner! Samstundes kom det inn meir via Vipps: Inkludert gåvene gjeve via Vipps på 2.950 kr og SMS/div 330 kr vart totalresultatet 23.837 kr, nok til å gje 119 menneske varig tilgang til reint vatn - noko som både reddar og endrar liv.

Fasteaksjonen er kyrkjelydane i Noreg sin årlege aksjon for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i over 25 land rundt om i verda. Sentralt står arbeid med vatn, hygiene, toalett og traumebehandling. Hjå oss er det tradisjon at konfirmantar, konfirmantforeldre og sokneråds­medlemer går med bøsse. På aksjonsdagen hadde vi også god hjelp andre bøsseberarar.

Takk til alle som var med og samla inn! Takk til alle som gav!

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort