Balestrand sokn - Balestrand kyrkjelyd > Artiklar > Nyheter
Nye Balestrand sokneråd har konstituert seg

06.11.2019

Nye Balestrand sokneråd har konstituert seg

Det nyvalde soknerådet for perioden 2019-2023 er i funksjon frå 1. november 2019

Balestrand sokneråd hadde konstituerande møte 31.10.2019 og fordelte verva på denne måten:

Balestrand sokneråd sin representant i nye Sogndal kyrkjelege fellesråd: Helge Ottar Ulvestad (valt for 4 år).
Balestrand sokneråd sin vararepresentant i nye Sogndal kyrkjelege fellesråd: Kari Kvikne (valt for 4 år)

Leiar: Kari Kvikne (valt for 1 år)
Nestleiar: Anne Karin Solheim Sjøthun (valt for 1 år)
Sekretær: Helge Ottar Ulvestad
Kasserar: Berit Støle
Kirkens Nødhjelp-kontakt: Laila Vang
Representant i trusopplæringsutvalet: Jenny Kristin Menes
Representant i diakoniutvalet: Per Tusvik
Representant i informasjonsutval (el.l): Ole Eilifsen

1. vara: Kristi Tjoflaat Miconi
2. vara: Jan Herland
3. vara: Marit Perny Haram Vannes
4. vara: Marit Eidsnes
5. vara: Rune Andersen

I tillegg er sokneprest Kjetil Netland fast medlem i soknerådet.