Balestrand sokn - Balestrand kyrkjelyd > Artiklar > Nyheter
Heimeside på flyttefot

20.12.2019

Heimeside på flyttefot

I samband med samanslåing av fellesråd, vil Balestrand sokn snart få nye nettsider.

Balestrand vil då ha eigne nettsider under fellesrådet sitt domene, www.sogndal.kyrkja.no. T.d. vil alle utgåver av "Kyrkjelydsbladet for Balestrand" frå 2008 framleis ligge tilgjengeleg som pdf for nedlasting. Overgangen vil skje når når Sogndal sine nye heimesider er klare på ny plattform. Sida www.balestrand.kyrkja.no vil framleis vere operativ ein periode, men vil etter kvart peike vidare til dei nye sidene.

MERK at noko av stoffet på dei gamle heimesidene vil vere utdatert etter 1.1.2020, t.d. kyrkjegardsvedtekter og påmeldingar til dåp og vigsle . Sjå då www.sogndal.kyrkja.no for oppdatert informasjon.