Konfirmant 2018. Denne brosjyren er sendt til alle medlemer og kyrkjetilhøyringe fødde i 2003Plan for konfirmantsamlingar hausten 2017
Konfirmantplan H-2017 (pdf). (pr. 22.9.2017)
Sjå også konfirmantkalender her på nettsida.

 

Medhjelpar ved gudsteneste
I denne pdf-fila står det kva oppgåver du har som kyrkjevert.

 

Les meir om kyrkjeleg konfirmasjon på Den norske Kyrkja si heimeside.

 

Konfirmant 2018

 

 

 

 

Konfirmasjonsdag våren 2018

Tjugum kyrkje, helgetorsdag 10.mai kl.11.00

 

(Denne sida er sist oppdatert 22. september 2017)

Konfirmantsamlingar