Konfirmantside - Balestrand

KONFIRMANT 2020

Plan for konfirmantsamlingar hausten 2019

Her finn du plan for konfirmantsamlingane i haust. NB! På side 2 i dokumentet står det oversyn over alle gudstenestene i haust med fordeling av konfirmantar som medhjelparar.

Til høgre på denne sida finn ein oppdatert konfirmantkalender.

 

 

 

Medhjelpar ved gudsteneste
I denne pdf-fila står det kva oppgåver du har som medhjelpar/kyrkjevert.
 

 

Tidlegare brev / info:

Velkommen til konfirmantførebuing 2019-2020
Brevet med invitasjon til informasjonsmøte 23. mai 2019 og informasjon om datoar mm.

 

Hugs fasteaksjonen tysdag 31. mars 2020 - dør-til-dør bøsseaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp

 

Konfirmasjonsdagar våren 2020

Sæle kyrkje, sundag 26. april kl.11.00

Tjugum kyrkje, sundag 10. mai kl.11.00

 

Sida er oppdatert pr. 25.07.2019

Konfirmantsamlingar