Velkommen til konfirmantførebuing 2018-2019
Her er brev med invitasjon til informasjonsmøte 15. mai 2018 og informasjon om datoar mm.
 

Plan for konfirmantsamlingar hausten 2018
Kjem etter kvart....(pr.01.08.2018)
Sjå også oppdatert konfirmantkalender her på nettsida.

 

Medhjelpar ved gudsteneste
I denne pdf-fila står det kva oppgåver du har som kyrkjevert.

 

Hugs fasteaksjonen tysdag 9. april 2019

 

Konfirmasjonsdag våren 2019

Tjugum kyrkje, sundag 12. mai kl.11.00

 

(Denne sida er sist oppdatert 15.mai 2018)

Konfirmantsamlingar