Konfirmasjon

Les om kyrkjeleg konfirmasjon på Den norske Kyrkja si heimeside "kyrkja.no".Konfirmasjonstida vert avslutta med ei forbønshandling for kvar enkelt konfirmant i kyrkja

Sjå også Balestrand si konfirmantside for Konfirmant 2016 i Balestrand med planar for konfirmanttida og konfirmasjonsdatoar 2016.