Vigsel

Vigsle i St. Olafs kyrkje (engelskkyrkja)
SKJEMA - Vi ynskjer vigsel i Balestrand


Brosjyre om vigsel i Den norske kyrkja (pdf-format). Les meir om vigsel på heimesida til Den norske Kyrkja på kyrkja.no


Vigselsavgift - gjeldande satsar. Vigselsavgift gjeld ved utanbygds vigsel og bruk av St. Olafs kyrkje (engelskkyrkja) som vert drifta gjennom ei veneforeining.