Kyrkjelydsbladet for Balestrand

Kyrkjelydsbladet for Balestrand

2019-3 SISTE

2019-3 SISTE

Jula 2019: Siste kyrkjelydsblad for Balestrand med historikk 1970-2019. Julendakt av fungerande biskop Waaler, Bedehuset Betel 100 år, Intervju med kyrkjeverje i nye Sogndal, Jorunn Merete Haukås-Eide. Informasjon om samanslåing av fellesråd. Valresultat kyrkjevalet 2019, Om kyrkjevedlikehald. Ny altarduk i Sæle kyrkje. Handlingsplan for frivillig arbeid,  Udeling av 4-års- og 6-årsbok. Konfirmantside.

Les meir..

2019-2

2019-2

Hausten 2019: Andakt av Gunn Berit Bøthun, Presentasjon av kantdidatane til soknerådsvalet 2019, Informasjon om kyrkjevalet, Presentasjon av tre lister med kandidatar til Bjørgvin bispedøme / Kyrkjemøtet. Alværastemnet i juni. Glimt frå vårdugnadene på kyrkjegardane, Konfirmantside, Trusopplæringstiltak hausten 2019..

Les meir..

2019-1

2019-1

Våren 2019 (Distribuert ca 15.04.2019): Påskeandakt av Ole Agnar Helland. Rapport frå "Tid for tru" om Johannesevangeliet. Via Lucis - påskevandring på Tjugum. Tur til Alværastemne 2. juni. Kyrkjevalet 2019. innkalling til vårdugnader på gravplassane. Minikonfirmasjon 2019. Misjonsavtalen i Mali. Barnas side. Baluba - Guds vener (songmøte/konsert). Nytt frå kyrkjetårnet. "Fem i stein" på Kvamsøy 2. pinsedag 10. juni. Velkommen til dåp. Konfirmantar i Balestrand 2019.

Les meir..

2018-2 og 3

2018-2 og 3

Haust/Vinter 2018 (Distribuert ca 15.12.2018): Andakt av Magni Åm Risa. Kyrkjelydsturen til Lyngmo september 2018, Tid for tru våren 2019, Darren McCallig ny Senior Chaplain i den anglikanske kyrkja i Noreg, Helsing frå Hyllestad etter vitjing i Balestrand pinsa 2018, Frimodig kyrkje - intervju, Samanslåing - Om arbeidet i kyrkjeleg fellesnemnd, Utsmykking og innkjøp til kyrkjestova. Kyrkjevalet 2019 - endra oppgåver for Balestrand sokneråd etter samanslåing. Nytt frå Mali - jf misjonsavtale med NMS, Minne frå skulelaget LOGOS 1966-68. Rapport frå dugnader i 2018. Konfirmantsider. Glimt frå trusopplæringa. 

Les meir..

2017-3

2017-3

Jula 2017: Juleandakt av biskop Halvor Nordhaug, Frå filmprest til "juleprest" i Balestrand, Julebasarar i 35 år ved kvinneforeining for NLM, Luther og morsmålet, Ny misjonsavtale i Mali (NMS), Eit barn er født (Kirkens Nødhjelp), Rapport frå møte om sorg og forsoning med Olav Martin Hove, Glimt frå arbeidet, Julekonserten 2017. Konfirmantside.

Les meir..

2017-2

2017-2

Hausten 2017: Andakt av Runar Matsui-Li, Nye fjes i kyrkjestaben, Pinsetur til Hyllestad, Samanslåing av fellesråd frå 1.1.20, Tiltak for instrumenta i Tjugum kyrkje, Nye klokkarar, Hjartestartar på Tjugum, Ny misjonsavtale med NMS - innkalling til soknemøte, Gir misjon endring?, Vårdugnader på kyrkjegardane, Bedehuset i Holmen, Torhild samlar på kyrkjer, Konfirmantside.

Les meir..

2017-1

2017-1

Våren 2017: Andakt av Audun Systad, Lys over Luther på Tid for tru, Nytt om tilsette, Resultat fasteaksjonen, Dugnader, Addis, Arnborg Grinde takka av som klokkar, Korfest i Tjugum kyrkje, Peter Hognestad bana veg for nynorsk i kyrkja, Årsstatistikk 2016,bokmelding Luther-bok, konfirmantside. 

Les meir..

2016-2&3

2016-2&3

(Haust/Vinter/Jul): Andakt av Brian Russel, Kyrkjelydstur til Nesholmen, Bøn, Reformasjonsmarkering 2017, Tid for tru H-16, Ny runde med Tid for tru V-17, Restaurering av vindauge Tjugum kyrkje, Kyrkjegardsvandring Tjugum, Restaurering av kyrkjeskipet i Kvamsøy kyrkje, Konfirmantsider, Brødrene Aa, Minne om jul på Ulvestad mm.

Les meir..

2016-1

2016-1

Våren / Sommaren 2016: Eit møte med Trond Kråvik, nytt frå Sygna vgs, Bibelselskapet 200 år, Utdrag av årsstatistikken 2015, konfirmantside, minikonfirmantsider. Kom i postkassane ikring 16.april 2016.

Les meir..
Side1 av 4Først   Forrige   [1]  2  3  4  Neste   Sist