Kyrkjelydsbladet for Balestrand

2018-1

2018-1

Vår / sommar 2018: Påskeandakt av Vegard Lie Bondevik. Ei verd full av skjermar (Familie og Medier), SLUSH-kurs for unge hjelpeleiarar. Wenche Lunde frå Årdal fekk misjonærkall. Glimt frå NLM sitt arbeid. Leirinfo Lyngmo og Alværa. Frå kyrkjeleg årsstatistikk 2017. Elieser Ben Jehuda - revitalisering av hebraisk.  Påskemusikal med JOY og BALUBA. Innkalling til vårdugnader. Konfirmantside. Diakonihjørnet: Gud valde å gjere noko!

Les meir..

2017-3

2017-3

Jula 2017: Juleandakt av biskop Halvor Nordhaug, Frå filmprest til "juleprest" i Balestrand, Julebasarar i 35 år ved kvinneforeining for NLM, Luther og morsmålet, Ny misjonsavtale i Mali (NMS), Eit barn er født (Kirkens Nødhjelp), Rapport frå møte om sorg og forsoning med Olav Martin Hove, Glimt frå arbeidet, Julekonserten 2017. Konfirmantside.

Les meir..

2017-2

2017-2

Hausten 2017: Andakt av Runar Matsui-Li, Nye fjes i kyrkjestaben, Pinsetur til Hyllestad, Samanslåing av fellesråd frå 1.1.20, Tiltak for instrumenta i Tjugum kyrkje, Nye klokkarar, Hjartestartar på Tjugum, Ny misjonsavtale med NMS - innkalling til soknemøte, Gir misjon endring?, Vårdugnader på kyrkjegardane, Bedehuset i Holmen, Torhild samlar på kyrkjer, Konfirmantside.

Les meir..

2017-1

2017-1

Våren 2017: Andakt av Audun Systad, Lys over Luther på Tid for tru, Nytt om tilsette, Resultat fasteaksjonen, Dugnader, Addis, Arnborg Grinde takka av som klokkar, Korfest i Tjugum kyrkje, Peter Hognestad bana veg for nynorsk i kyrkja, Årsstatistikk 2016,bokmelding Luther-bok, konfirmantside. 

Les meir..

2016-2&3

2016-2&3

(Haust/Vinter/Jul): Andakt av Brian Russel, Kyrkjelydstur til Nesholmen, Bøn, Reformasjonsmarkering 2017, Tid for tru H-16, Ny runde med Tid for tru V-17, Restaurering av vindauge Tjugum kyrkje, Kyrkjegardsvandring Tjugum, Restaurering av kyrkjeskipet i Kvamsøy kyrkje, Konfirmantsider, Brødrene Aa, Minne om jul på Ulvestad mm.

Les meir..

2016-1

2016-1

Våren / Sommaren 2016: Eit møte med Trond Kråvik, nytt frå Sygna vgs, Bibelselskapet 200 år, Utdrag av årsstatistikken 2015, konfirmantside, minikonfirmantsider. Kom i postkassane ikring 16.april 2016.

Les meir..

2015-3

2015-3

Julenummer 2015: Frå opninga av kyrkjestova 13.september, om diakonimedarbeidar Louise Nilsson som driv "Kafé Møteplassen" kvar måndag og om det nyvalde soknerådet for perioden 2015-2019. Kom i postkassane ikring 9.januar 2016.

Les meir..

2015-2

2015-2

Hausten 2015 (10.sept) Invitasjon til opning av kyrkjestova, presentasjon av kandidatane til kyrkjevalet, endringar i kyrkjestaben i Balestrand mm.

Les meir..

2015-1

2015-1

Våren 2015 (2.5). Avskilshelsing frå Kari og Audun Systad, bygginga av kyrkjestova har starta, kandidatlista for soknerådsvalet 2015 og 17.mai-programmet for Balestrand i 2015.

Les meir..
Side1 av 3Først   Forrige   [1]  2  3  Neste   Sist