Kontaktinformasjon tilsette

Louise Nilsson

Diakonimedarbeidar
 90115667
 Send e-post

Magni Åm Risa

Kyrkjelydspedagog
 46697476
 Send e-post

Fisseha Weldeyohannes Andemichaiel

Kyrkjetenar
 45027235
 Send e-post

Jostein Risa

Kyrkjeverje
 57691548
 92060832
 Send e-post

Ole Agnar Helland

Organist
 98416333
 Send e-post

Kjetil Netland

Prost (sjukemeld)
 57691680
 91103134
 Send e-post