Gudstenesteplan 2017, 2.halvår

GudsteHer kan du laste ned oppdatert gudstenesteplan (GTP) som viser kven som er engasjert i dei ulike gudstenestene: kyrkjevert, klokkar, prest, organist osb.

GTP 2017 2hå  (oppdatert pr. 20. oktober 2017)